• Disclaimer


    Deze website is een product van Akkerman Staphorst Akkerman Staphorst zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te publiceren, echter aan geen van deze informatie kunnen rechten worden ontleend. Akkerman Staphorst kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Akkerman Staphorst worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Akkerman Staphorst. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Akkerman Staphorst heeft geen zeggenschap over deze websites. Akkerman Staphorst is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Akkerman Staphorst aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Akkerman Staphorst op welke wijze dan ook. Het Nederlands recht is van toepassing.

  •